ZİNGA TEKNİK BİLGİLER

ZINGA KULLANMA TALİMATI  PDF

ZİNGA’YI DOĞRU UYGULAMA ŞARTNAMESİ

Metallerin pasa karşı korunması


 • Pasif
  koruma
 • Aktif
  koruma

ZİNGA nedir ve nasıl kullanılır

 • ZİNGA
  film galvanizleme sistemidir
 • ZİNGA
  bariyer koruma sağlar
 • ZİNGA
  galvanik veya katodik koruma sağlar
 • ZİNGA
  teknik data-föyü

ZİNGA ile çinko zenginleştirilmiş boyaların karşılaştırılması

 • ZİNGA’nin
  uygulanması boya kadar kolaydır
 • ZİNGA
  hem katodik koruma hem de bariyer koruma sağlar
 • ZİNGA
  özel püskürtme çinkoya dayanmaktadır
 • ZİNGA
  mekanik zararlara karşı daha dirençlidir

ZİNGA ile sıcak daldırma galvanizin ve metalizasyonun
karşılaştırılması

 • ZİNGA
  için kolay yüzey hazırlığı
 • ZİNGA
  ile kolay uygulama
 • ZİNGA
  daha iyi katodik koruma ve ekstra bariyer koruma sunmaktadır
 • Dubleks
  sistem
 • ZİNGA
  mekanik zararlara karşı daha dirençlidir
 • ZİNGA
  yeniden canlandırılabilir

ZİNGA ile yeniden canlandırma


Eşsiz sistem olarak ZİNGA

Sıcak daldırma galvaniz veya metalizasyondan ayrı olarak
ZİNGA

Yüzey hazırlama metodları

 • Solvent
  ile temizleme
 • Su ile
  temizleme
 • Raspa
  ile temizleme
 • Taşlama
 • Grit
  veya kum ile kumlama
 • Hidroblasting
 • Dekapaj
 • Fosfatasyon
 • Diğer

Yüzey koşullarının kontrolü

-Temizlik
– Pürüzlük

– İşleme prosedürü

– Yüzey hazırlama ve uygulama arasındaki zaman aralığı 3.
Değişik tipteki yüzeylerin genel hatları 17

– Galvaniz kaplamasız yeni veya eski çelik – Yeni sıcak
daldırma galvaniz veya yeni metalizasyon (sıcak çinko püskürtme) – Eski sıcak
daldırma galvaniz veya eski metalizasyon (sıcak çinko püskürtme) – Yeni veya
eski zinganizasyon

Uygulama metodları