Doğru Akım Motorları

Battery Beslemeli (Mobil Araçlar için)

• MBT Low voltage enclosed DC motors

Şebekeden Beslemeli

• MFA-MF —— Enclosed DC motors – Magnet inductor (MFA) or wound (MF)

• LSK —— Open DC motors – Wound inductor

• MS1-MS2 —— Open DC motors – Wound inductor