Zinga

Zinga

ZINGA Broşürü İndirin >>

 Genel Bilgiler

Metallerin pasa karşı korunması

• Pasif koruma

Pasif koruma boyalar tarafından sağlanmaktadır. Metalin en üstünde izolasyon tabakası veya bariyer olusturmaktadır. Bu yüzden bariyer koruma olarak da adlandırılmaktadır. Bu izolasyon tabakası mümkün olduğunca uzun süre su ve hava geçirmeden kalabilmelidir. Bununla birlikte, çevre etkenleri (UV radyasyon, kirlilik, nem,……) ve metalin alt tabaka esnekliği (farklı sıcaklıklarda daralıp genişleme) yüzünden maruz olmaktadır.

• Aktif koruma

Aktif koruma ayrıca galvanik veya katodik koruma diye de adlandırılır. Aktif koruma yöntemleri şunlardır: Sıcak galvaniz, çinko püskürtme (metalizasyon), ve film galvanizleme (zinganizasyon).Koruma prensibi şöyledir: Yüksek miktarda çinlo içeren tabaka metal yüzeyi korumak için yavaş yavaş zaman içerisinde kendini feda eder. Bunun gerçekleşmesi için, metal yüzey ile çinko tabaka arasinda mükemmel bir uyum ve iletişim olması gerekir. İlk aşamada çinko katman oldukça gözenekli olmasına rağmen zaman içerisinde kendi kendini geliştirmektadir.

ZİNGA nedir ve nasıl kullanılır?

• ZİNGA film galvanizleme sistemidir

ZİNGA %99,995 safiyette (Avrupa standartları ISO 752 ve DIN 1706) % 96 elektrolitik çinko tozu (Avrupa standartları ISO 3549 : 1987 ve DIN 55 969) içerir. Bunun yanı sıra sentetik reçineler, pigmentler ve solventler içeren tek bileşenli bir maddedir. Zinga uygulamasından sonraki kuru yüzeyde %96 saf çinko vardır.

Uygulama fırça, rulo, püskürtme, tabanca ile, aerosol veya daldırma yöntenleri ile yapılabilir.Alanda uygulanabilir, hatta nemli atmosferde dahi uygulanabilir.

ZİNGA pasa karşı iki şekilde korur: – Aktif koruma: galvanik veya katodik koruma (feda edici anot) – Pasif koruma: bir bariyer (çinko oksit veya bağlayıcı) vasıtasıyla koruma

ZİNGA, galvanizasyon ile sıcak daldırmanın pozitif özellikleri, yani aktif veya pasif koruma, ile boyamanın avantajlarını, yani bariyer koruma ve kolay uygulama, birleştirmiştir. Bu yüzden ‘film galvaniz sistem’ diye adlandırılır.

• ZINGA bariyer koruma sağlar

ZINGA oksitlenirken yüzeyinde yavaş yavaş çinko tuzları oluşur ve bir koruyucu bariyer meydana getirir. Bunun yanında, ZINGA’daki bağlayıcı, ikinci bir koruma tabakası sunmakta ve çinkonun yitirimini azaltmaktadır.

• ZINGA galvanik veya katodik koruma sağlar

ZINGA’da bulunan çinko, altında bulunan çeliği aşınma ve paslanmaya karşı korumak için kendini feda eder. Galvanik korumanın özelliği şöyledir: daha az üstünlüğü olan metal, örneğin çinko (anot) , anot ve katod arasındaki voltaj farkından dolayı üstün metali (katod) korumak için kendini feda eder.

ZINGA uygulaması ile elde edilen galvanik birleştirme, Gent Üniversitesi tarafından kanıtlanmıştır. Galvanik koruma sağlamak için, kuru haldeki çinko yoğunluğu en az % 92 olmalıdır. ZINGA %96’lık kuru çinko film içererek bu koşulu sağlamaktadır.

Galvanik koruma için 4 elemente ihtiyaç vardır:
1. elektrolit çözelti
2. metalik iletken
3. anot
4. katod

Çelik yüzey ZINGA ile kaplandığı zaman, ZINGA anot ve çelik de katod’tur.  Aynı zamanda çelik, metalik iletken vazifesi görür. Atmosferde elektrolit vazifesi görücek yeterince nem mevcuttur.

15oC’de 2.67 Kg/dm3 %80 (ağırlık) %37.8 (hacim) minimum % 96 (ağırlık) -40oC ila +150oC

veya -40oF ila +302oF 5 pH ila 10 pH 3000 ila 3600 cps (Brookfield RVT/ Spindle # 5/100RPM 20oC) veya DIN/FORD Cup no4: +/- 60 saniye Metalik gri (çinko) (renk neme bağlı olarak hafifçe değişebilir,ancak gri kalır) 5 ila 10 dk. İçerisinde kurur. ZINGA ile : 1 saat sonra uyumlu boya ile: 4 ila 24 saat sonra 40 μm için 3.54 m2/Kg 47oC Sınırsız Zehirsiz kurşun, kadmiyum, ksilen, toluen, M.E.K. (metil-etil-keton)ve metilen klorür içermez benzen içeriği 1ppm’den daha düşüktür.

• ZINGA teknik data föyü – Bağıl yoğunluk

– Kuru hali – Kuru halde çinko muhteviyatı
– Isıya dayanıklılığı – pH direnci
– Vizkosite
– Rengi
– Kuruma süresi – Tekrar boyanabilirlik
– Yayılma hızı – Alev alma noktası – Raf ömrü – Zehirlilik

ZİNGA ile çinko zenginleştirilmiş boyaların karşılaştırılması
• ZINGA’nın uygulanması boya kadar kolaydır

Aynen boya gibi, ZINGA kolayca fırça, rulo veya püskürtme tabanca ile uygulanabilir. ZINGA uygulaması kötü hava koşullarında dahi yapılabilir.

• ZINGA hem katodik koruma hem de bariyer koruma sağlar

Paslanmaya karşı kullanılan ve çinko bakımından zengin oldukları söylenen boyalar uygulanan yüzeyin hava ile temasını önler ve bir süre yüzeyi korur. Ancak, bu boyalar tüm tabaka yüzeyinde korumayı sağlayacak yeterli çinko içermediklerinden bir süre sonra koruyucu özelliklerini kaybederler ve pas, boya tabakasının altına sızarak pullanma ve çapaklanma meydana getirerek yüzeye zarar vermeye başlar. Buna karşın, Zinga, içindeki saf çinko miktarı çok yüksek olduğundan, metal yüzeye tamamen nüfuz eder ve katodik koruma sağlayarak yüzeyin paslanmasına olanak vermez. Çinko tabakasının hafifçe hasara uğradığı yerlerde bile metal yüzeyin paslanması mümkün değildir.

Ayrıca zinga pasif koruma da sağlar. ZINGA oksitlenirken yüzeyde yavaş yavaş çinko tuzları oluşur ve bir koruyucu bariyer meydana getirir. Bunun yanında, ZINGA’daki bağlayıcı, ikinci bir koruma tabakası sunmakta ve çinkonun yitirimini azaltmaktadır.

• ZINGA özel püskürtme çinko’ya dayanmaktadır

ZINGA’nın performansının temelinde yatan sadece kuru yüzeyde ihtiva edilen çinko miktarı değildir. Kullanılan çinko kalitesi de çok önemlidir. ZINGA’da kullanılan çinko özel püskürtme yöntemi ile üretilir, ve zinganın benzersiz vasıflarını ve saflığını sağlayan da budur. Ayrıca çinko tanecikleri özel olarak şekillendirilerek temas yüzeyleri arttırılmış ve birbirine daha iyi bağlanmaları sağlanmıştır. Bu da ZINGA’yı benzersiz kılan sebeplerden bir diğeridir.

• ZINGA mekanik zararlara karşı daha direnşlidir

ZINGA boyadan daha esnektir.Metalık tabaka olduğu için kapladığı metal ile aynı tepkimeyi verir. Sıcaklık farklılıkları karşısında uzayıp kısalır ve mekanik hasarlar karşısında çatlamaz.Esnekliği dolayısıyla ezilebilir ve sıkıştırılabilir. Diğer taraftan boya kolayca çatlar ve pas boya tabakasının altına sızar.

ZINGA ile sıcak daldırma galvanizin ve metalizasyonun karşılaştırılması

• ZINGA için kolay yüzey hazırlığı

Sıcak daldırma galvaniz uygulanmadan önce çelik yüzeyin kimyasal çözeltiler ile değişik yıkama işlemlerinden geçirilmesi gerekir.

Metalizasyon için gereken yüzey hazırlığı oldukça zahmetlidir. Grit ile SA 3 temizlik derecesinin elde edilmesi gerekir. Tahrip olmus yüzeyin son derece kuru olması gerekir.

Ayrıca pürüzlük derecesi de son derece önemlidir. Çinko uygulaması tahribatın hemen ardından yapılmalıdır.

Diğer taraftan ZINGA, SA 2.5 temizlik derecesi ve Ra 12.5 ila 15 μm pürüzlük derecesi ile hatta nemli havada yüzeye uygulanabilir. Tahribat ve ZINGA uygulaması arasında birkaç gün geçmiş olabilir.Herzaman ilk olarak metalin gritlenmesi gerekmez. Bazı durumlarda yüzey hazırlıkları minimuma indirgenebilir. ZINGA temiz, pürtüklü, hatta paslı ve nemli yüzeye uygulanabilir.

• ZINGA ile kolay uygulama

Sıcak daldırma yöntemi ile galvanizleme yüzeyin parçalara ayrılması, özel gereçlerle atölyeye taşınması, ısıtılması, tekrar kaynak yapılması, parçaların yeniden birleştirilmesi v.s. gibi işlemler içermektadir.

Diğer taraftan, ZINGA’nın uygulaması çok basittir. ZINGA fırça, rulo veya püskürtme tabanca ile kolayca uygulanabilir. Atölyelerde bulunan özel ve komplike gereçlere ihtiyaç yoktur. ZINGA yerinde uygulanabilir. Yapının parçalanıp atölyeye taşınması gerekmez. Bunun ne kadar çok para ve zaman tasarrufu sağladığını söylememize lüzum yok. Üretim sürecinde ve tadilat esnasında bütün kontrol ve yönetim sizdedir.

ZINGA kötü hava koşullarında dahi uygulanabilir. Eskiden beri süregelen galvanizleme metodları bu avantajı sunmuyor.

ZINGA ayrıca daldırma yöntemi ile de uygulanabilir.Hatta daldırma işlemi değişen ısı derecelerinde dahi yapılabilir. ZINGA’yı ısıtırken enerji kaybı oluşmaz. Sıcak daldırma galvaniz için 620oC’nin üzerinde ısı gerekir, bu da ince yapılarda deformasyona sebep olabilir. ZINGA ile herhangi metal yapıyı galvanizlemek mümkündür. Sıcak daldırma yöntemi için gereken uygun koşullar ZINGA için aranmamaktadır.

• ZINGA daha iyi katodik koruma ve ekstra bariyer koruma sunmaktadır

ZINGA haddi zatında diğer mevcut anti-korozyon sistemlerden daha fazla etkilidir. ZINGA’nın üstünlüğü, kuru tabakada içerdiği çinkonun kalitesi ve miktarından kaynaklanmaktadır.

ZINGA’nın polimerize tabakası, sıcak daldırma gavanizin tabakasından tamamen farklıdır. Sıcak daldırma galvaniz tabakası, %98 saflık derecesindeki değişken çinko konsantrasyonu (%75 ila %85) ile alaşım dizisinden meydana gelmiştir. Oysa ZINGA tabakası homojendir ve en az %96 çinkodan (%99,995’e kadar saf) meydana gelmiştir. Ayrıca ZINGA içerisindeki çinko parçacıkları, ZINGA’da bulunan tutkal tarafından korunmaktadır. Bu özel reçine galvanik çiftlerin oluşumuna izin vermektedir, ayrıca ekstra koruma da sağlamaktadır.

ZINGA metali pasa karşı iki şekilde korumaktadır: Yüksek çinko içeriğinden dolayı aktif, katodik, galvanik koruma ve yüzeydeki çinko tozlarından dolayı ve içerisindeki tutkal sayesinde çinkonun entegrasyonsuzluğunu azaltarak pasif bariyer koruma sağlamaktadır.

Diğer taraftan, sıcak daldırma gavaniz tabakanın böyle bir avantajı yoktur. Sıcak daldırma yüzeyinde sadece çok az çinko tuzu oluşmaktadır.

ZINGA, sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile kıyaslandığında kalite ve güvenirlik açısından üstündür. ZINGA’nın korazyon hızı daha yavaştır. Dünyanın birçok yerindeki bağımsız laboratuvrlardan alına test raporları açıkça ZINGA’nın sıcak daldırma yöntemine kıyasla daha üstün olduğunu kanıtlamıştır. Rapor örnekleri istenildiği takdirde, memnuniyetle bilginize sunulabilir.

ZINGA
Soğuk galvaniz yöntemidir. Çinko boya veya çinko galvaniz olarak da adlandırıldığı olur. Tek bileşenlidir.
Kuru filmde 96% saf çinko içerir.
Zinga tuz testi: 4200 saate varan tuz testi raporu vardır.
Uygulama fırça, rulo, püskürtme, tabanca ile, aerosol veya daldırma yöntenleri ile yapılabilir.Alanda uygulanabilir, hatta nemli atmosferde dahi uygulanabilir.

Zinga’nın üstünlükleri:
Zinga uygulanmış yüzeylerde kaynak yapılabilir (kaynak noktasına daha sonra tekrar Zinga uygulanmalıdır).
Zinga uygulanmış yüzeye her tür yaş boya uygulanabilir (uygulama öncesi boya cinsi için uygulama teyidi alınmalıdır).
İçme suyu ve gıda ile temas edebilir / can be used in contact with potable water and food (BS 6920)
XYLENE (çok zehirli madde) içermez
Paslanmaya karşı kullanılan ve çinko bakımından zengin oldukları söylenen boyalar uygulanan yüzeyin hava ile temasını önler ve bir süre yüzeyi korur. Ancak, bu boyalar tüm tabaka yüzeyinde korumayı sağlayacak yeterli çinko içermediklerinden bir süre sonra koruyucu özelliklerini kaybederler ve pas, boya tabakasının altına sızarak pullanma ve çapaklanma meydana getirerek yüzeye zarar vermeye başlar. Buna karşın, Zinga, içindeki saf çinko miktarı çok yüksek olduğundan, metal yüzeye tamamen nüfuz eder ve katodik koruma sağlayarak yüzeyin paslanmasına olanak vermez. Çinko tabakasının hafifçe hasara uğradığı yerlerde bile metal yüzeyin paslanması mümkün değildir.
Ayrıca zinga pasif koruma da sağlar. ZINGA oksitlenirken yüzeyde yavaş yavaş çinko tuzları oluşur ve bir koruyucu bariyer meydana getirir. Bunun yanında, ZINGA’daki bağlayıcı, ikinci bir koruma tabakası sunmakta ve çinkonun yitirimini azaltmaktadır.

ZINGALUSPRAY – Zingalu sprey – Zinga sprey – Zinga sprey
Zinga ‘nın sahip olduğu özellikleri sprey olarak pratik bir uygulama halinde uygulama imkanı sağlar. Kuru filmde 92% saf çinko ve 4% aluminyum içerir.

AQUAZINGA
Zinga ‘nın çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklara uygun özellikte uygulamalarında kullanılır. Çift bileşenlidir ( toz ve bağlayıcı ). Su bazlıdır. Kuru filmde 92% saf çinko içerir. Kuru filmde atmosferik sıcaklık dayanımı en az -90 santigrat derece, en çok 550 santigrat derece ( 600 santigrat derece kısa süreli )

ZINGALUFER
Zingalufer is a moisture curing one pack polyurethane. Micaceous iron oxides create the special lamellar structure which forms a very tight paint film for optimal barrier protection and corrosion resistance. Zingalufer is used as a sealer on ZINGA, as intermediate coat in a three layer ZINGA system.
ZINGACERAM
Zingaceram HS is a high solid 2 pack intermediate coat to be applied as a sealer over ZINGA.
Due to its high solid (HS) content it shows good compatibility on ZINGA. Zingaceram HS has very good abrasion resistance and excellent corrosion protection properties.